Om oss

Halmstads City Utvecklings AB ska genom samordnad marknadsföring förstärka & utveckla Halmstads City som kommersiellt och kulturellt centrum. I samarbete med Halmstads kommun och Fastighetsägarnas Citygrupp i Halmstad deltar vi i plan- och planeringsfrågor och tillsammans arbetar vi för en stadskärna där känslor lever, drömmar föds och minnen skapas. 

För att på bästa sätt arbeta efter vår affärsidé bildades Halmstads City Utveckling AB 1992. Detta bolag ägs till 88 % av Halmstads City företagarförening och resterande 12% av kommunen genom Destination Halmstad

Stadens Hjärta

Stadens hjärta är ett samverkansprojekt mellan Halmstads City, Fastighetsägarna Halmstad och Halmstads kommun. Syftet med projektet är att skapa bättre samverkan mellan kommun och näringsliv för att kunna utveckla och förbättra stadskärnans attraktivitet. Områden som lyfts fram är stadsmiljö, kultur/evenemang och utbud. De aktuella dokumenten finner du på: www.halmstad.se/stadenshjarta

Tyck till om Halmstad centrum!  Vilken är din bästa idé för att utveckla centrum?

Din idé är viktig. Idéerna kommer att samlas in för att på något sätt bidra till utvecklingen av centrum. Alla förslag tas därför tacksamt emot!

 

Vad drömmer du om för city?

Besöksadress
Klammerdammsgatan 25
302 42 Halmstad

 

Ordförande:  Robert Lindell, Digialt & Co
Vice ordförande: Karolina Davidsson, Destination Halmstad

Ledamöter:
Anna Hultberg, Harrys
Magnus Fritzell, A Little Party
Fredrik Wennerholm, Wennerholms Fastigheter
Niclas Jansson, Jansson Mark AB
Anita Klingmyr Wallentin, Lindex
Marie Leandersson, Teknik- & Fastighetsförvaltningen

Suppleanter:

Ulrika Larsson, Akademibokhandeln City
John Pahlm, Rotundan
Linda Alm, Hotell Mårtenson


Valberedning:
Ann Johansson, Destination Halmstad
Kajsa Takenaka, Restaurang Takenaka
Mia Berling, Berlings Fastigheter
Jennie Strand, Passionerat

Har du en fråga som du önskar att styrelsen eller valberedningen tar upp, maila den till city@halmstad.se eller direkt till ovan representanter.

Caroline Bengtsson

Caroline Bengtsson

Cityledare
Tfn: 035-13 73 50

0733-12 99 94
city@halmstad.se
caroline.bengtsson2@halmstad.se

Malin Johansson

Malin Johansson

Projekt- och marknadskoordinator