Om oss

Halmstads City Utvecklings AB ska genom samordnad marknadsföring förstärka & utveckla Halmstads City som kommersiellt och kulturellt centrum. I samarbete med Halmstads kommun och Fastighetsägarnas Citygrupp i Halmstad deltar vi i plan- och planeringsfrågor och tillsammans arbetar vi för en stadskärna där känslor lever, drömmar föds och minnen skapas. 

För att på bästa sätt arbeta efter vår affärsidé bildades Halmstads City Utvecklings AB 1992.
Detta bolag ägs till 88 % av Halmstads City företagarförening och
resterande 12% av Halmstads kommun genom Destination Halmstad.

Besöksadress
Klammerdammsgatan 25
302 42 Halmstad

 

Ordförande:  Martin Westin, Connect Sverige – Region Väst 
Vice ordförande: Karolina Davidsson, Destination Halmstad

Ledamöter:
Anna Hultberg, Harrys
Magnus Fritzell, A Little Party
Fredrik Wennerholm, Wennerholms Fastigheter
Niclas Olsson, Olssons Skog och fastigheter 
Anita Klingmyr Wallentin, Lindex
Marie Leandersson, Teknik- & Fastighetsförvaltningen

Suppleanter:

Ulrika Larsson, Akademibokhandeln City
John Pahlm, Rotundan
Linda Alm, Hotell Mårtenson

Valberedning:
Ann Johansson, Destination Halmstad
Roger Krook, The Bulls 
Peter Kellner, Ekonomiutveckling AB 

Har du en fråga som du önskar att styrelsen eller valberedningen tar upp, maila den till city@halmstad.se eller direkt till ovan representanter.

Caroline Bengtsson

Caroline Bengtsson

Cityledare
Tfn: 035-13 73 50

0733-12 99 94
city@halmstad.se
caroline.bengtsson2@halmstad.se

Malin Johansson

Malin Johansson

Projekt- och marknadskoordinator

Stadens Hjärta

Stadens hjärta är ett samverkansprojekt mellan Halmstad City, Fastighetsägarna och Halmstads kommun.
Syftet med projektet är att skapa bättre samverkan mellan kommun och näringsliv för att kunna utveckla och förbättra stadskärnans attraktivitet.
Områden som lyfts fram är stadsmiljö, kultur/evenemang och utbud.
De aktuella dokumenten finner du på: www.halmstad.se/stadenshjarta

Tyck till om Halmstad centrum!
Vilken är din bästa idé för att utveckla centrum?

Din idé är viktig. Idéerna kommer att samlas in för att på något sätt bidra till utvecklingen av centrum. Alla förslag tas därför tacksamt emot!

Vad drömmer du om för city?