Vi har gått en trygghetsvandring!

Tillsammans med tjänstemän från kommunen, politiker, polisen och krögare går vi i Halmstad City årligen en trygghetsvandring där vi kikar på hur vår stadskärna upplevs på kvällen och natten.
I år valde vi att fokusera på tre geografiska områden för att få ett tydligare grepp gällande hur dessa platser upplevs och vilka åtgärder vi skulle kunna göra under 2024 för att skapa en tryggare och mer attraktivare stadskärna. Områdena vi kikade på var:
Hamngatan
Karl XI:s väg och övre Brogatan
Norre torg, Norre Katts park och Bastionen

Vi delade upp oss i olika grupper och kikade på respektive område utefter följande frågeställningar:
Säkerhet
– Finns det tillgängliga poliser/ordningsvakter i området? Hur är det belyst på gatorna, torgen och platsen?Tillgänglighet
– Hur säker och tillgängligt är kollektivtrafiken? Finns det taxizoner? Hur ser gång- och cykelvägarna ut?
Utbud
– Hur är utbudet av verksamheter? Finns det ett varierat utbud som har öppet på flera timmar på dygnet? Finns det aktiviteter för en bredare målgrupp? Hur ser konst- och kulturlivet ut kvällstid på området?
Plats
– Hur används det offentliga rummet i kombination med befintliga verksamheter? Hur är skyltningen på platsen, utsmyckningen? Hur uppfattas stadskärnan kvällstid av besökare och boende? Vilken identitet och profil har stadskärnan idag?

Kvällen avslutades med en gemensam sammanfattning där vi tog beslut om att inför kommande år jobba vidare med följande:
– Göra bastionen till en attraktivare plats, låta belysning och grönska få ta plats.
– Se över all befintlig belysning så att allt fungerar samt arbeta mer med säsongsbelysning.
– Vi behöver fortsatt arbeta med trafikproblemet på övre Brogatan i form av snabbkörande bilar samt otrygga cykelstråk.
– Stärka fasaderna på Hamngatan så att dem är mer upplysta samt se över sittplatser vid vattnet på Hamngatan.

Det blev en bra kväll tillsammans och det är väldigt värdefullt att se på vår stad genom flera olika perspektiv!